Siirry sisältöön

Markkinakatsaus

Kaksi tärkeää markkina-aluetta

Lounea toimii Suomen tietoliikenneinfrastruktuurin kannalta kahdessa tärkeässä markkinassa; valokuitu- ja mobiilimastoliiketoiminnassa. Lisäksi Lounea on vahvasti mukana digitalisaatiomarkkinassa toimittamalla erilaisia tietoteknisiä palveluita ja laitteita, jotka takaavat asiakkaille mutkattoman digiarjen niin kotona kuin työpaikoillakin. Lounea on täysin suomalaisessa omistuksessa oleva yhtiö, joka palvelee asiakkaitaan jo noin 70 paikkakunnalla Rovaniemeltä Helsinkiin.

Valokuitumarkkinassa hyvät kasvumahdollisuudet

Suomen valokuitumarkkina on jäljessä muiden Pohjoismaiden kehityksestä, minkä takia liiketoiminnan kasvumahdollisuudet ovat hyvät. Omakotitalojen osalta vapaana oleva markkina on kooltaan suurin, sillä kuitusaatavuus on vielä verrattain alhainen. Kerrostaloasuntojen yhteydet on pitkään hoidettu KTV-modeemien kautta.

Lähde: FTTH Council Europe
Lähde: FTTH Council Europe

Tulevat Metaversumit, eli sosiaaliset monen käyttäjän virtuaalitodellisuudet, muuttavat vuorovaikutusmahdollisuuksiamme, kun ne sulauttavat fyysisen ja digitaalisen maailman yhdeksi. Kun fyysinen sijainti ja läsnäolo menettävät merkityksensä, työ, ostaminen, terveydenhuolto, pelaaminen, TV jne. mullistuvat lukuisten uusien palvelujen myötä. Tämä tulevaisuus mahdollistuu ultranopean laajakaistan, pilven, tekoälyn ja robotiikan ansiosta.

Lähde: FTTH Council Europe
Lähde: FTTH Council Europe
Lähde: FTTH Council Europe
Lähde: FTTH Council Europe

Ohjelmistojen, tietokoneiden ja älylaitteiden käyttö on siirtymässä asteittain pilvipohjaisiin ratkaisuihin ja kotien digitaalisen viihteen käyttö kehittyy entisestään TV:n muuttuessa nykyistäkin monipuolisemmaksi viihdekeskukseksi. Virtuaalinen teleportaatio on seuraava askel reaaliaikaisen virtuaalisen läsnäolon luomisessa hologrammiteknologian kehittyessä. Tarve erittäin korkean käytettävyyden ja alhaisen viiveen ultranopeille yhteyksille kasvaa rajusti. Verkkoyhteyksiltä vaaditaan tulevaisuudessa kapasiteettia 10 Gbit ja enemmänkin.

markkinakatsaus aikajana

Valokuitumarkkina kasvaa arvioiden mukaan vuoteen 2026 saakka, minkä jälkeen valokuitujen maantieteellisessä laajentumisessa alkaa maltillisempi kausi. Ennustamme, että markkinan seuraava vaihe – FTTR markkina – alkaa vuosien 2026–2030 tienoilla. Konsolidaatiota on tapahtunut jo useita vuosia ja se jatkuu edelleen (paikalliset teleyhtiöt, energiayhtiöt, kuituosuuskunnat).

Mastot

Mastomarkkinan kilpailutilanne on kiristynyt viimevuosina. Kilpailutilanteen kiristymiseen on vaikuttanut erityisesti siirtyminen pois teleoperaattorikeskeisestä mastorakentamisesta, kohti neutraalien mastorakennuttajien markkinaa. Mastoja rakennutetaan entistä enemmän ja kilpailu parhaista mastopaikoista on koventunut. Mastorakennuttajat pyrkivät myös seuraamaan muuttoliikkeitä ja kaupunkirakenteen kehitystä entistä tarkemmin. Mastohankkeita suunnitellaan entistä enemmän yhdessä kuntien kanssa jo kaavoitusprosessien luonnosvaiheissa. Tällä varmistetaan pääsy radioverkon kannalta tärkeille paikoille ja toisaalta helpotetaan luvanhankinnan ja rakentamisen prosessia.

 

Lähde: Lähde: Lentoestetietokanta / Traficom, VALOR
Lähde: Lähde: Lentoestetietokanta / Traficom, VALOR

* Sisältää kaikki alle 45 km lentokentän turva alueesta sijaitsevat yli 30 metriä korkealle ylettyvät mastot ja kattopaikka antennit (sisältää mm. kaikkien suurten kaupunkien ympäristöt) sekä muilla alueilla yli 60 metriä korkeat mastot, mukaan lukien linkkiantennit ja muut tietoliikennerakenteet (radioamatöörien mastot).

Lähde: Lähde: Lentoestetietokanta / Traficom, VALOR
Lähde: Lähde: Lentoestetietokanta / Traficom, VALOR

Tietoliikennemastojen rakentamisen aktivoituminen on tapahtunut uudelleen 5G:n myötä ja samalla mastojen keskimääräiset korkeudet ovat lyhentyneet.

 

ICT-liiketoiminta

Lisääntyneet tietoturvauhat ovat monipuolistaneet tietoturvapalveluiden tarjontaa, ja samalla haastaneet eri organisaatioita tarkastelemaan entistä kokonaisvaltaisemmin toimintaympäristöjensä nykytilaa. Vastuullinen liiketoiminta-ajattelu on tullut ICT-ratkaisujen osaksi kiertotalousajattelumallilla sekä arvopohjaisilla kumppanivalinnoilla. Kiinteän datayhteyden tarve, tiedonhallintapalveluiden tarve ja palvelupohjaisen liiketoimintamallin (as a service) tarve ovat edelleen voimakkaassa kasvussa. Asiakkaat arvostavat enenevissä määrin asiakaskokemusta ja kokonaisvaltaista kumppanuutta.

 

Lähde: Ficom, Tilastokeskus, tietotekniikan käyttö yrityksissä

Pilvipalveluilla tarkoitetaan tässä tietotekniikkapalveluita, joita käytetään verkkopalveluina internetissä (mukaan lukien VPN). Ne voivat olla esimerkiksi sovelluksia, laskentaresursseja tai tallennustilaa.
Lähde: Ficom, Tilastokeskus, tietotekniikan käyttö yrityksissä Pilvipalveluilla tarkoitetaan tässä tietotekniikkapalveluita, joita käytetään verkkopalveluina internetissä (mukaan lukien VPN). Ne voivat olla esimerkiksi sovelluksia, laskentaresursseja tai tallennustilaa.

Tilastokeskuksen ”Tietotekniikan käyttö yrityksissä” -tutkimuksen mukaan vuonna 2022 suomalaisista vähintään 10 henkeä työllistävistä yrityksistä 81 prosentilla oli käytössään pilvipalveluja. Yli 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä pilvipalveluja käytti 97 prosenttia. Pienimmissä, 10–19 henkilöä työllistävissä yrityksissä, osuus oli 75 prosenttia. Yleisimmät pilvipalvelujen käyttötarkoitukset ovat sähköposti, toimisto-ohjelmistot sekä tiedostojen tallennus, joita kaikkia käyttää noin 2/3 yrityksistä tai useampi.

 

Lähde: Ficom, Tilastokeskus, tietotekniikan käyttö yrityksissä
Lähde: Ficom, Tilastokeskus, tietotekniikan käyttö yrityksissä

Lounealle relevantti ICT-palvelumarkkina kasvaa noin 4–6 prosenttia vuosittain. Lounea on valtakunnallisesti paikallinen toimija, joka tarjoaa monipuolisen palveluvalikoiman aina kartoituksesta asennukseen ja ylläpitoon yli sadan kentällä liikkuvan huippuosaajan voimin palvellen yritys- ja julkishallinon asiakkaita. Lounea on Suomen suurimpia internetoperaattoreita ja valtakunnallisesti merkittävä IT-palveluntarjoaja. Lounea on Suomen suurin Canon ja Visma Software -jälleenmyyjä.