Siirry sisältöön

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2023

Aloitimme valtakunnallistumisen vauhdikkaasti ja nyt kiihdytimme

Vuosi 2023 oli erinomainen Lounealle. Laajensimme valokuituverkkoa suunnitelman mukaisesti ja teimme valokuidun rakentamispäätöksiä ennätyksellisen määrän. Lounean valokuituverkko on Suomen suurimpia ja tavoittaa arviomme mukaan nyt jo yli puoli miljoonaa suomalaista. Jatkamme edelleen voimakasta kasvuamme ja tänä vuonna investoimme vielä aiempaa enemmän valokuituverkkojen laajentamiseen. Myös yritysliiketoimintamme onnistui erinomaisesti saavuttaen historiallisen hyvän liikevaihdon ja tuloksen.

Lounealle 50 miljoonan vaihtovelkakirjalaina OP Suomi Infra -rahastolta

Lounea sopi 12.12.2023 OP Suomi Infra -rahaston kanssa 50 miljoonan euron suuruisesta oman pääoman ehtoisesta vaihtovelkakirjalainasta Lounealle. Vaihtovelkakirja-lainarahoitus mahdollistaa Lounean strategian mukaisen kasvun, ja sitä tukevat investoinnit valtakunnallisen valokuituverkon kattavuuden lisäämiseksi.

Lounea osti Cinialta kuituverkkojen ja taloyhtiöiden operaattoriliiketoiminnan

Lounea -konserniin kuuluva Lounea Palvelut Oy ja Cinia Oy allekirjoittivat kauppakirjan, jolla Cinia Oy:n kuituverkkojen ja taloyhtiöiden operaattoriliiketoiminta siirtyi Lounealle 1.11.2023 alkaen. Liiketoimintakaupan myötä Lounea tuottaa nyt palvelut reilulle parille kymmenelle valokuituyhtiölle, loppuasiakkaiden määrä näissä verkoissa on noin 20 000 asiakasta. Liiketoimintakauppa vahvistaa Lounean jo ennestään vahvaa asemaa valokuitumarkkinassa ja lisäsi merkittävästi operoimiemme liittymien määrää.

Vastuullisuus, laatu ja teknologiajohtajuus ovat osa strategiaamme

Meille tärkeintä on erinomainen asiakastyytyväisyys ja laadukas, aina saatavilla oleva kotimainen asiakaspalvelu. Haluamme olla jatkossakin Suomen edistyksellisimpiä valokuituoperaattoreita, joka tuo uudet palvelut ja nopeudet ensimmäisenä asiakkaidensa saataville. Olemme erityisen iloisia siitä, että NPS-lukumme vuodelta 2023 nousi edelleen aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Lounea on toimialan teknologiajohtaja ja toi vuoden 2023 aikana nettinopeudet maailman mittakaavassakin täysin uudelle tasolle. Osoituksena valokuidun ja uuden teknologian ylivertaisista ominaisuuksista Lounea toteutti maailman nopeimman 40Gbps symmetrisen kotiyhteyden passiivioptista verkkoa hyödyntäen.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat strategiamme keskiössä. Olemme virallisesti sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen Science Based Targets initiative (SBTi) ilmastoaloitteeseen mikä tarkoittaa,
että Lounea on nyt virallisesti mukana 1,5 asteen tavoitteessa. Olemme lisäksi sitoutuneet omien päästöjemme (scope 1 ja 2) pudottamiseen vähintään 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä sekä mittaamaan ja vähentämään scope 3 päästöjä.

Konsernin johtoryhmään vahvistusta

Lounean henkilöstöjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 13.11.2023 alkaen nimitettiin Hanna Rinne (KTM). Rinne vastaa koko Lounea konsernin henkilöstöjohtamisesta ja henkilöstöhallinnosta sekä niiden kehittämisestä. Lounea konserniin kuuluvan Lounea Palvelut Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi ja Lounea konsernin johtoryhmän jäseneksi valittiin 1.10.2023 alkaen Juha Häkämies. Lounea Palvelut Oy:n toimitusjohtajana Häkämies johtaa Lounean valtakunnallista valokuitu- ja mastoliiketoimintaa.

Veli-Matti Viitanen
Toimitusjohtaja