Siirry sisältöön

Hallinnointi

Hyvä hallintotapa

 

Louneassa hyvää hallinnointitapaa toteutetaan selkeällä johtamisjärjestelmällä ja valvonnalla sekä läpinäkyvällä ja tehokkaalla tiedonkululla.

Hallinnointimme perustana ovat yhteiset arvomme, eettiset periaatteemme, toimintapolitiikkamme sekä lait ja säädökset. Yleisen liiketoimintaa koskevan lainsäädännön lisäksi toimintaamme sääntelee erityislainsäädäntö, joka asettaa meille erityisiä vaatimuksia. Vaatimukset liittyvät esimerkiksi tietoturvaan ja -suojaan, verkkoinfraan, varautumiseen ja palvelujen käyttäjien oikeuksiin.

Keskeiset hallintoelimemme ovat yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön päivittäisen hallinnon hoitamisessa.