Siirry sisältöön

Palkitseminen

Palkitseminen keskeinen osa kannustamista ja sitouttamista

Lounealla on käytössä koko henkilöstöä koskeva palkitsemis- ja sitouttamisjärjestelmä. Järjestelmä koostuu lyhyen tähtäimen palkitsemisesta ja pitkän tähtäimen kannustamisesta ja sitouttamisesta.

Lyhyen tähtäimen palkitseminen

Lyhyen tähtäimen palkitseminen koskee koko henkilöstöämme ja sen tarkoituksena suunnata ajatukset yhden vuoden tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen.

Tulospalkkausjärjestelmämme tavoitteena on motivoida henkilöstöämme yhtiömme tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Järjestelmä on pyritty luomaan rakenteeltaan sellaiseksi, että jokainen voi kokea voivansa vaikuttaa tavoitteisiin, joiden toteutumisesta palkitaan. Tulospalkkausjärjestelmämme kustannusvaikutus on enimmillään 10–15 % palkkasummasta. Tavoitteena on myös, että järjestelmä toimii palkitsevasti, mutta täyteen palkitsemiseen päästään vain huippusuorituksella.

Tuloskortin mittaristo rakennetaan tilanteeseen sopivalla tavalla, jonka Lounean konsernihallitus aina päättää vuosittain. Tuloskortin maksamisen edellytyksenä on yhtiön positiivinen liiketulos.

Pitkän tähtäimen kannustaminen ja sitouttaminen

Pitkän tähtäimen kannustus- ja sitouttamisohjelmalla pyrimme saamaan henkilöstön ja avainhenkilöt suuntaamaan toimintansa ja aktivisuutensa yhtiön arvon kasvattamiseen pitkällä tähtäimellä sekä näin sitouttamaan henkilöitä Louneaan. Pitkän tähtäimen palkkio ei ole palkan lisä, vaan kannustus- ja sitouttamisjärjestely.

Pitkän tähtäimen ohjelma järjestetään osakejärjestelmillä kahdella tavalla:

  1. koko henkilöstölle henkilöstöannin kautta  
  2. avainhenkilöille sijoitusyhtiön kautta. 

Näissä järjestelmissä voi maksimissaan olla 10 %, koko yhtiönmme osakekannasta. Järjestelmän vaikutuksen loppuessa, poistuvat osakkeet järjestelmän piiristä. 

Vuodessa palkitsemisjärjestelmiin voidaan käyttää maksimissaan 400.000 osaketta.