Siirry sisältöön

Julkinen kuuleminen maaseuturahaston laajakaistahankkeesta

Seuraavalle alueelle on jätetty tukihakemus laajakaistaverkon rakentamiseksi: 

Kunta: Ilmajoki 
Kylä/kaupunginosa: Koskenkorvan kylä (Havuskylä-Possola-Jouppila -alueet) 
ELY-keskus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Hankkeen nimi: Koskenkorvan kyläverkkohanke 
Hankenumero: 292442 

Tällä julkisella kuulemisella annetaan teleoperaattoreille mahdollisuus kertoa tiedot hankealueella jo olevista verkoista sekä alueelle uskottavasti suunnitelluista verkoista, jotka ovat ottavissa käyttöön kolmen vuoden kuluessa suunnitelma julkaisemisesta (GBER art. 52).

Olemassa oleva verkko/suunnitteilla oleva verkko 

Verkon on pystyttävä tarjoamaan hankealueella luotettavasti vähintään 100 Mbit/s sekunnissa siirtonopeuden (GBER art.52) Liittymä katsotaan olevan verkon peittoalueella, jos se on jo liitetty verkkoon tai voidaan liittää verkkoon ja aktivoida siihen palvelu neljän viikon kuluessa pyynnöstä hinnaston mukaisella kohtuullisella kytkentämaksulla. 

Olemassa olevista verkoista tulee toimittaa verkon todennettavissa oleva sijaintikartta liitäntäpisteineen sekä verkossa tarjottava luotettava vähimmäislatausnopeus. Suunnitelluista verkoista tulee toimittaa sellaisia tietoja, joista voidaan todeta, että verkko tullaan rakentamaan seuraavan 3 vuoden aikana. Näitä ovat esimerkiksi verkkosuunnitelma, toteutusaikataulu, tiedot alueella toteutetusta markkinoinnista ym. Lausunnon toimittaminen Lausunnosta pitää selvitä mitä hanketta se koskee sekä mitkä tiedot lausunnossa ovat liikesalaisuuksia. 

Lausunnon jättäminen ei estä asian ratkaisemista. 

Lausunto pyydetään toimittamaan 04.07.2024 klo 16.15 mennessä (määräaika 1 kk) 

turvapostina https://turvaviesti.ruokavirasto.fi/ 
sähköpostiosoite: kirjaamo@ruokavirasto.fi 

Aihe riville kirjoitetaan hankkeen nimi, numero ja asiatunnus 3817/03.01.20.10/2023 
 
Tiedustelut: Lisätietoja julkisesta kuulemisesta antaa: Tapio Sivula p. 0295 027 707, sähköposti tapio.sivula(ät)ely-keskus.fi. 

Hankekartta (alueiden sijainti)